Privatumo politika

Registracijos sąlygos kandidatams

 • Vartotojas prisiima pilną atsakomybę už savo pateiktus duomenis bei veiksmus, atliekamus Firsty.lt svetainėje.
 • Vartotojas turi teisę savo duomenis keisti, papildyti, atnaujinti ar pašalinti pagalbos kreipiantis el. paštu: info@firsty.lt.
 • Vartotojo duomenys bus matomi ar dalinai matomi Firsty.lt užsiregistravusiems darbdaviams - įmonėms, kurios ieško darbuotojų.
 • Vartotojas turi galimybę savo duomenis padaryti nematomus ir nepasiekiamus darbdaviams.
 • Vartotojo duomenys nebus naudojami su Firsty.lt paslaugų teikimu nesusijusiomis pusėmis.
 • Firsty.lt turi teisę kaupti ir redaguoti vartotojo duomenis.
 • Firsty.lt turi teisę perduoti darbdaviams vartotojo pateiktus duomenis, esant abiejų pusių poreikiui.
 • Firsty.lt administratorius turi teisę ištrinti vartotojo paskyrą, jei šios aktyvavimas yra nepatvirtinamas per 2 savaites, taip pat dėl netinkamų paskyros vartotojo veiksmų.
 • Firsty.lt neatsako už Firsty.lt vartotojų bei Firsty.lt klientų - darbdavių bendravimą, susitarimus, veiksmus ar kitus su įdarbinimu susijusius klausimus.
 • Firsty.lt sistema negarantuoja įdarbinimo, sistema yra įrankis padėti bendrauti darbo ieškantiems ir darbo pasiūlymus teikiantiems asmenims.
 • Firsty.lt turi teisę el. paštu informuoti vartotoją apie savo teikiamas paslaugas, galimybes ir naujoves.
 • Firsty.lt turi teisę el. paštu informuoti vartotoją apie naujas laisvas darbo vietas, atitinkančias vartotojo pažymėtus kriterijus.
 • Firsty.lt turi teisę keisti puslapio formas ir struktūrą, iš anksto nepranešus apie tai vartotojams.
 • Firsty.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti šias sąlygas, sąlygų pakeitimai įsigalioja, pranešus apie pakeitimus vartotojams.
 • Firsty.lt vartotojas turi teisę visiškai panaikinti savo paskyrą, kreipdamasis į Firsty.lt administratorius el. paštu: pagalba@firsty.lt.

Registracijos sąlygos darbdaviams

 • Asmuo, registruodamas įmonę Firsty.lt, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis bei patvirtina, kad pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
 • Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus. Klientas turi teisę atskleisti savo vartotojo vardą ir slaptažodį tik tinkamai įgaliotiems kliento kontaktiniams asmenims, jei to reikia paslaugose numatytiems veiksmams atlikti.
 • Užsiregistruodama įmonė sutinka, kad jai būtų siunčiami naujienlaiškiai su informacija apie Firsty.lt svetainės pakeitimus, galimybes, paslaugas ir naujoves.
 • Įmonė įsipareigoja, jog kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą.
 • Duomenų bazėje įmonės talpinamas skelbimas privalo atitikti Darbo įstatymo ir kitokių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Skelbime turi būti pateikiama tiksli ir teisinga informacija, atitinkanti visuomenės etikos ir moralės normas. Kitu atveju Firsty.lt administracija gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti darbo skelbimus.
 • Įmonė įsipareigoja Firsty.lt paslaugomis naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui, negali suteikti portale gautos informacijos apie kandidatus tretiesiems asmenims be atskiro Firsty.lt administracijos leidinimo, jei to nereikalauja įstatymai.
 • Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos atstovų kaltės patirtų Firsty.lt portalo vartotojai.
 • Klientas neturi teisės atlikti jokių veiksmų, kuriais siekiama nukopijuoti visą arba dalį duomenų bazės ar sukliudyti jos darbui.
 • Gavusi kliento mokestį, Firsty.lt įsipareigoja užtikrinti, kad klientui nustatytu laikotarpiu bus teikiamos pasirinktos paslaugos.
 • Firsty.lt turi teisę keisti duomenų bazės darbo tvarką ir meniu struktūrą apie tai iš anksto nepranešusi klientui.
 • Firsty.lt turi teisę vienašališkai sustabdyti paslaugų teikimą, negrąžindama klientui už paslaugas sumokėto mokesčio, jei klientas pažeidė šias sąlygas ir nesugebėjo ištaisyti tokio pažeidimo po to, kai Firsty.lt jį atitinkamai informavo apie tokį pažeidimą.
 • Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti toliau naudotis paslaugomis, jei Firsty.lt nesugebėjo užtikrinti paslaugų teikimo. Tokiu atveju klientas turi teisę atgauti mokesčio, kurį jis sumokėjo Firsty.lt už paslaugas, dalį.
 • Firsty.lt neatsako už informacijos, kurios šaltinis yra duomenų bazė, tikslumą ar turinį, neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos netektis iš kliento pusės ir neprivalo klientui atlyginti tokios informacijos netekčių.
 • Šalys turi teisę nutraukti bendradarbiavimą tarpusavio susitarimu. Toks susitarimas sudaromas raštu ir pasirašomas šalių.
 • Pasibaigus naudojimosi paslaugomis terminui, klientas pasilieka teisę naudotis duomenų bazę kliento pirmiau talpintiems duomenims (skelbimams ir darbo ieškančiųjų žinutėms) peržiūrėti.
 • Firsty.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti šias sąlygas, o tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus duomenų bazėje.
 • Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).

Slapukai ir jų naudojimas

 • Firsty.lt renka informaciją apie vartotojų IP lokaciją, apsilankymo datą ir laiką, aplankytas konkrečias svetainės dalis, jo naršymo eigą svetainėje naudodamasis slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotoją ir jo naršymo istoriją per kitus vizitus Firsty.lt svetainėje. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 • Naudotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda Firsty.lt svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.
 • Naudotojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius, naudodamasis naršyklės nustatymais.