Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Viešoji įstaiga Mykolo Romerio universitetas – tarptautinė aukštoji mokykla Šiaurės Europoje, kasmet sulaukianti didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo.

Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką asmenybę - brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę.

Universitete studijuoja apie 20 000 studentų. Išskirtinis jų bruožas – rimta motyvacija ir įžvalgumas, renkantis studijas.

Universitete studijuoti kviečia Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės politikos, Teisės, ir Viešojo saugumo fakultetai bei Humanitarinių mokslų institutas. Juose nuolat papildomos ir atnaujinamos studijų programos, kurios gimsta iš visuomenės poreikio analizės iš siekio siūlyti jaunimui tai, kas leistų studijuoti ir kaupti žinias, reikalingas sėkmingai karjerai.

Internetinis puslapis: http://www.mruni.eu.