Registracijos sąlygos kandidatams

Registruodamasis (-i) www.firsty.lt svetainėje sutinku, kad:

 • Vartotojas prisiima pilną atsakomybę už savo pateiktus duomenis bei veiksmus, atliekamus Firsty.lt svetainėje.
 • Vartotojas turi teisę savo duomenis keisti, papildyti, atnaujinti ar pašalinti.
 • Vartotojo duomenys bus matomi ar dalinai matomi Firsty.lt užsiregistravusiems darbdaviams - įmonėms, kurios ieško darbuotojų.
 • Vartotojas turi galimybę savo duomenis padaryti nematomus ir nepasiekiamus darbdaviams.
 • Vartotojo duomenys nebus naudojami su Firsty.lt paslaugų teikimu nesusijusiomis pusėmis.
 • Firsty.lt turi teisę kaupti ir redaguoti vartotojo duomenis.
 • Firsty.lt turi teisę perduoti darbdaviams vartotojo pateiktus duomenis, esant abiejų pusių poreikiui.
 • Firsty.lt administratorius turi teisę ištrinti vartotojo paskyrą, jei šios aktyvavimas yra nepatvirtinamas per 2 savaites, taip pat dėl netinkamų paskyros vartotojo veiksmų.
 • Firsty.lt neatsako už Firsty.lt vartotojų bei Firsty.lt klientų - darbdavių bendravimą, susitarimus, veiksmus ar kitus su įdarbinimu susijusius klausimus.
 • Firsty.lt sistema negarantuoja įdarbinimo, sistema yra įrankis padėti bendrauti darbo ieškantiems ir darbo pasiūlymus teikiantiems asmenims.
 • Firsty.lt turi teisę el. paštu informuoti vartotoją apie savo teikiamas paslaugas, galimybes ir naujoves.
 • Firsty.lt turi teisę el. paštu informuoti vartotoją apie naujas laisvas darbo vietas, atitinkančias vartotojo pažymėtus kriterijus.
 • Firsty.lt turi teisę keisti puslapio formas ir struktūrą, iš anksto nepranešus apie tai vartotojams.
 • Firsty.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti šias sąlygas, sąlygų pakeitimai įsigalioja, pranešus apie pakeitimus vartotojams.
 • Firsty.lt vartotojas turi teisę panaikinti savo paskyrą, kreipdamasis į Firsty.lt administratorius adresu pagalba@firsty.lt.